Политика за поверителност

ИНФОРМАЦИЯ И ДЕКЛАРАЦИЯ за обработка на предоставени лични данни

Във връзка с Вашата заявка за кандидатстване и получаване на кредит предоставяме следната информация:

1. Предоставените от Вас три имена, телефон и имейл адрес представляват лични данни. Тези лични данни ще обработи с цел последващ контакт за уточняване запитването Ви за кредит, както и за маркетингово предлагане на продукти и услуги (директен маркетинг). В случай че се стигне до кандидатстване за кредит и това е осъществено по телефона, вашите лични данни и предоставените такива в телефонния разговор ще бъдат обработени с цел извършване на предварително проучване и оценка на кредитоспособността с оглед преценка на риска при предоставяне на кредит чрез справка в Централния кредитен регистър и чрез справка от НОИ за наличните в информационната им система данни за доходите Ви и за извършените осигурителни плащания, както и другите данни, които съставляват лични данни. За изпълнение на същата цел ще бъдат проверени достоверността и актуалността на предоставените от Вас данни посредством телефонни проверки, допитвания до банки, небанкови финансови институции, справки в специализирани организации, кредитни бюра и регистри, като но не само системата на МВР, работодатели и други източници, ако това е необходимо за осъществяване на тази цел.

2. Вашите лични данни ще съхраняваме и обработваме съгласно тази декларация за период от 5 (пет) години от тяхното предоставяне, като в този срок считаме, че ще се постигнат целите за обработката на личните данни.

3. Вашите права във връзка с обработката на лични данни са: право на преносимост и достъп до личните Ви данни. Може да поискате тяхното коригиране, ограничаване и изтриване. Имате право да възразите срещу обработването за целите на директния маркетинг, да оттеглите съгласието си и да подавате жалба до Комисията за защита на лични данни.

4. Предоставянето на лични данни е доброволно с оглед Вашето запитване за кредит и бъдещо кандидатстване, като евентуалният Ви отказ от предоставяне на лични данни ще означава отказ от кандидатстване. Можете да оттеглите съгласието си с обработката на личните данни, освен ако е налице друго законно основание за продължаване на обработката на всички или част от отнасящите се до Вас личните данни.

С поставяне на отметка в полето „съгласен съм с декларацията за предоставяне на лични данни“ давате Вашето съгласие за обработка на личните Ви данни при спазване на разпоредбите на Закона за защита на личните данни и при условията на настоящата декларация.